Ideella insatser ger mer hjälp

Styrelsen i Nkingas Vänner hade möte igår.
Uppkopplad på tel var också Margareta Edin som fortfarande finns kvar på sjukhuset och kunde ge oss färsk information. Vi samtalade om verksamheten och hur vi på bästa sätt kan bidra till fortsatt gott bistånd. Vår ideella förening har extremt små omkostnader där inga löner, resekostnader eller uppehälle bekostas av föreningen.

Fortsätt läsa ”Ideella insatser ger mer hjälp”