Områdets väder

Vädret Tabora

Styrelse

STYRELSEN  för NKINGAS VÄNNER

Margareta Edin         Ordf.
Tuula Pasanen          Kassör
Torsten Norberg        Ledamot.
Gösta Karlsson          Ledamot
Alf  Nordmark             Ledamot
Barbro Westlund        Ledamot
Ulla-Britt Wendle        Ledamot
Kerstin Edin                Ledamot
Inger Eden                  Ledamot
Margareta Brandt       Suppl.
Helene Norberg         Suppl.

Kerstin Gustafsson      Revisor