Ideella insatser ger mer hjälp

Styrelsen i Nkingas Vänner hade möte igår.
Uppkopplad på tel var också Margareta Edin som fortfarande finns kvar på sjukhuset och kunde ge oss färsk information. Vi samtalade om verksamheten och hur vi på bästa sätt kan bidra till fortsatt gott bistånd. Vår ideella förening har extremt små omkostnader där inga löner, resekostnader eller uppehälle bekostas av föreningen.

Margareta arbetar helt ideellt och kan arbeta vid sidan om sjukhusets organisation men med insyn. Därigenom kan vi ha mycket god överblick på hur biståndet på det mest effektiva sättet kommer behövande till hjälp. Vi är beroende av många som hjälper oss med insamlade medel. Därför skriver jag detta nu till er som läser detta på Facebook. Vi vill uppmuntra er till fortsatt givande . Ge gärna er gåva periodiskt varje månad. Det underlättar för oss som gärna ser en jämn utbetalning till sjukhuset under året. Men ALLA typer av gåvor är så välkomna. Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på hjälp till mammor och barn. De största posterna i vår budget är Förlossningsvård ( mammor kommer ofta för sent till sjukhuset) mödravård och förlossningar samt barnavård. I övrigt ser ni på Margaretas rapporter att det dagligen händer saker som kräver extra insatser om inte människor ska ta skada.
Tack för att ni finns och vill hjälpa !
Swish : 1232889152 Bg : 447-2379 Pg 525864-5
Gösta Karlsson

Lämna ett svar