Områdets väder

Vädret i Tabora

Corona i Nkinga

Hej alla!
Först välkommen hem till Sverige Margareta ! Lite kärvt läge för dig med denna influensa som härjar. Vi ser dagligen hos oss i Sverige ett ökat allvar i den ökade spridningen av Covid-19 smittan. Vi äldre, varav de flesta i styrelsen är 70+, har ännu inte kunnat träffas i detta skarpare läge som råder nu.

Vi bör ju helst undvika att träffas i grupper överhuvud taget. Vi förstår av media att även Afrika som kontinent också börjar märka av smittan även om det är förskjutet i tiden där. Men när den väl etablerat sig där blir effekterna allvarligare. Hos oss i Sverige blir det också bekymmersamt, men vi vill påminna er vänner att inta glömma era värdefulla insatser i den oro som råder. De svagaste drabbas hårdast i dessa tider och runtomkring i bygden vid Nkingasjukhuset behöver utsatta människor vårt stöd. Sociala kontakter bör undvikas som ni vet och därför vill vi på detta sätt , här i vår grupp, återigen vädja till era hjärtan att delta i biståndet och gärna sprida detta till era vänner. Tack för att ni finns och vill hjälpa.

Swish : 1232889152
Bg 477-2379
Pg525864-5

Gösta Karlsson

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>