Tanzania

jordglob

Tanzania ligger rakt söderut från Sverige, i Afrika.

SIDA skriver på sin hemsida att:
”Tanzania är ett av världens fattigaste länder. Fattigdomen visar sig på många sätt. Den förväntade livslängden är inte ens 50 år, många är analfabeter, sjukvård och utbildning räcker inte till, och barnadödligheten är hög. Malaria är fortfarande den vanligaste dödsorsaken, och barn är särskilt utsatta.
Det är framför allt de som bor på landsbygden som drabbas av fattigdomens alla avigsidor. Många är beroende av jordbruket för sin överlevnad. Det handlar ofta om små och olönsamma odlingar som i bästa fall räcker till självhushåll.
Hiv/aids-epidemin försvårar situationen ytterligare och slukar såväl resurser som människoliv. Cirka sju procent av befolkningen är smittad.

Tanzaniafakta

Flaggan Tanzanias flagga

Invånare: 41 500 000 (2008)
Statsskick: republik
Yta: 945 090 km²
Huvudstad med antal invånare: Dodoma ca 200 000, Dar es Salaam ca 3 miljoner
Viktiga floder: Rufiji-Ruaha
Största sjö: Victoriasjön
Födelsetal: 3,6 %
Folkgrupper: bantufolk 80–85 %; därutöver arabiska, nilotiska, kushitiska, asiatiska och europeiska minoriteter
Läs- och skrivkunnighet: 70 %
Högsta berg: Kilimanjaro (5895 m ö h)
BNP per invånare: 362 US dollar (2007)
Valuta: tanzanisk shilling
Språk: engelska och swahili är officiella språk; arabiska talas på Zanzibar och Pemba; därutöver ett stort antal lokala språk
Viktigaste exportvaror: guld och andra mineraler, industriprodukter, tobak, kaffe, bomull, cashewnötter, te, kryddor
Folktäthet: 43,9 invånare per kvadratkilometer
Religion: kristna (45-50 %), muslimer (35-45 %); små grupper av anhängare av hinduism, buddism, bahai och traditionella afrikanska religioner

Lämna ett svar