styrelsen

SYFTE
Vårt enda mål är att stödja Nkinga
Mission Hospital i Tanzania, för att rädda rädda fattiga människors liv och höja kvalitén på vården. Många patienter är så fattiga att de inte kan betala avgifterna och staten ger inte alltid de anslag som lovats.
Vi känner för sjukhuset för att vi arbetat där, besökt det eller känner till det genom andra kontakter. Vi känner också ansvar för att inte överge ett sjukhus som startades av svenskar redan på 60-talet.

EKONOMI
Alla gåvor går till Nkinga.

Omkostnaderna är mycket små eftersom föreningens medlemmar betalar sina egna resor och kostnader när vi besöker Nkinga. Frimärken, hemsida och annan information betalas i huvudsak av sponsorer och medlemmar.

ORGANISATION
Nkingas vänner är en förening
med styrelse, ekonomisk redovisning med revisor och registrerad hos Skatteverket med organisationsnummer.

HISTORIA
Nkingas vänner startades
av två svenskar, en läkare som besökt sjukhuset och en sjuksköterska som arbetat där i mer än 30 år. Tillsammans med andra intresserade startades föreningen 2008.

Lämna ett svar