Områdets väder

Vädret i Tabora

Kangeroo-metoden

Vår Neonatal avd. är mycket viktig på Nkinga sjukhuset. Många mammor föder 2 mån. för tidigt pga att de får svår malaria, arbetat hårt, kanske ej ätit näringsrikkost och  ibland har de ej gått på mödravården för koll.

Man använder ej kuvöser utan Kangeroometoden , Barnet ligger på mammans bröst hud mot hud så mycket som möjligt. Var annan timme dygnet runt ges modersmjölk med sond för de allra minsta, sedan med kopp tills de orkar suga från mamman.

När man behöver ge syrgas har vi fått apparater från Svergie som koncenterar syrgas från luften I rummet.

Nkingas Vänner betalar 3 personals löner på neonatalavd. Vi  hjälper många mammor att betala vården eftersom ibland behöver de vara t.o.m. 2 mån eller längre. Vården kostar ca 40 kr per dag.

 

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>