Områdets väder

Vädret i Tabora

Britt & Bosse åter på Nkinga

Åter på Nkinga

Det har gått fyra år sedan vi senast var på Nkinga och 42 år sedan vi kom hit för första gången.

Det är alltid roligt och stimulerande att återkomma till denna plats som funnits i våra hjärtan så länge. Mötet med vänner som lagt hela sitt verksamma liv på detta sjukhus och nu åldrats som vi är minst sagt berörande. Många glada välkomstkramar och härliga skratt men också allvarsamma samtal om vänner som fått lämna jordelivet. Många bjöd hem oss på traditionell mat och trivsam samvaro. På många sätt har våra liv varit olika men djupast delar vi erfarenheter av både glädjeämnen och sorger och med många delar vi en tro som burit genom livets alla skiften.

Åter 3

John Bundala som arbetat på sjukhuset sedan 1960 talet tillsammans med frun Salome

åter 4
Britt tillsammans med Lucy som 1974 passade våra barn

Åter 5

Dr Kilunga som arbetat på sjukhuset sedan 1977. Här tillsammans med sin fru. 


Henry och Juliana, våra vänner sedan 1974


Mabula som i många år arbetat med TB och leprapatienter.

Åter 8

Rond på medicinavdelningen

Åter 10

Åter 9

Egen stol för att få sittplats i kyrkan

I den fullsatta kyrkan välkomnades vi också. Långa gudstjänster med flera körer som sjöng och dansade till musik med hög volym…….Härligt men ibland för mkt för gamla öron. Roligt att kyrkan var överfull. Folk utanför och en del fick bära med sig stolar. Pastor Jeremia visade oss ritningar på en ny kyrka

Tillsamman med oss kom fyra läkarstudenter som ska göra ett vetenskapligt arbete under tre månader.Härliga, ambitiösa och glada ungdomar förgyllde vår vardag. Under de sista tio åren har jag ( B0sse)  haft glädjen att handleda ett 20-tal läkarstudenter under deras forskningsarbete på Nkinga.

På plats fanns också barnläkaren PO Gäddlin med fru Marianne.  Vi hade många trevliga kaffestunder gemensamt och Marianne och jag (Britt) följdes åt till barn och BB avdelningen där vi försökte uppmuntra barn och mammor.

Maggan Edin kom och reste och kom åter. Hon är navet kring vilket mycket snurrar på Nkinga och har så varit alltsedan 1983 då vi fick glädjen att välkomna henne.  Den stora gruppen, som hon var reseledare för, intog Nkinga under en vecka och gav oss både skratt och frågor som gav anledning till eftertanke.

Det har hänt mycket på Nkinga under de sista fyra åren. Den nya imponerande entrén med ambulansintag och stor parkeringsplats signalerar att sjukhuset är med i den snabba utveckling som landet befinner sig i.  Den nya barnavdelningen som håller på att trimmas in visar att den nya ambitionen vad gäller vårdrum är av en helt annan klass än de som byggdes i slutet av 1970-talet. Ny digital röntgen ger möjlighet att se röntgenbilder av god kvalitet på varje avdelningsstation. Den nya ultraljudsapparaten och bättre labservice har gett möjlighet till förbättrad diagnostik. Tandvård av hög klass attraherar patienter som reser långt. Allt är viktiga förbättringar av vården. Som svenskar har vi lite svårt att förstå den stora satsningen på en riktigt lyxig vårdbyggnad för ”privat vård”.  Tanken är att denna vårdbyggnad ska generera intäkter som kan användas att hålla nere de ordinarie vårdavgifterna. Hoppas att det blir så. Men med den nuvarande beläggning  är överskottet inte imponerande.

Den allra största förändringen i det dagliga arbetet på medicin och barnavdelningen där vi lade ner vår tid är alla de 24 nya AT läkarna. Alla har god teoretisk utbildning på någon av de medicinska fakulteterna som nu finns i landet. Alla vill ha god praktik och se så många patienter som möjligt. De AT-läkare vi pratade med var nöjda med att få tjänstgöra på Nkinga. ”Här får vi god undervisning och träning” var ett vanligt omdöme. Ronderna blev långa med mycket diskussion. Vi kan tycka lite synd om sjuksköterskeeleverna som hade svårt att komma intill. Fler kliniska instruktörer krävs för att sjuksköterskeeleverna ska få nödvändig handledning och träning.

Under de veckor vi var på plats hörde vi ofta att i år får vi goda skördar. Kanske skördearbetet bidrog till att antalet patienter på sjukhuset var lägre än vad vi tidigare sett. En annan orsak till den lägre beläggningen kan vara de höjda patientavgifterna.

Enligt officiell statistik har barnadödligheten i malaria minskat. Trots det fanns det många barn med svår malaria på barnavdelningen. Tyvärr såg vi fortfarande dödsfall i malaria i fler fall hade man först gått till en ”traditional healer” som gett sina mediciner och förvärrat barnets sjukdomssymptom. Den relativt nyanställde barnspecialisten, som gör ett jättebra jobb, var rätt förtvivlad över att dessa medicinmän fortfarande har så stor makt och att så många föräldrar först uppsöker dem med sina sjuka barn innan man inser allvaret och tar barnet till sjukhus.

Åter 14

Nyfödd som opererats för klumpfot

Åter15

Föreläsning om antibiotikaresistens

 På medicinavdelningen ser man dagligen fall av AIDS trots att det på sjukhuset finns en välfungerande mottagning för behandling av HIV smittade. De som sköter sin medicinering mot HIV mår bra och smittar inte ner andra. Patienter utan medicinering kommer svårt sjuka och ofta döende till medicinavdelning. I några fall kan man vända förloppet andra dör i avancerad AIDS. Ett annat intryck på medicinavdelningen är att antalet fall med diabetestyp 2 har ökat liksom fall av stroke. Vi såg flera relativt unga patienter med stroke med bestående halvsidig förlamning. På ortopedrummen var diabetespatienter med infekterade sår på fötterna en vanlig patientgrupp

Åter 17

Sjukhuschefen dr Masonda


Nya intensivvårdsavd för barn

Vilket är då det bestående intrycket efter dessa veckor?

Sjukhuset utvecklas och ger bättre och bättre vård.

Varje dag görs livräddande insatser på sjukhusets alla vårdavdelningar.

Den förebyggande mödra- och barnavården är viktig och framgångsrik. Mässlingen, polio, stelkramp, kikhosta är sjukdomar som har försvunnit. Nästan inga barn föds med HIV infektion eftersom mammor med HIV och deras nyfödda barn upptäcks och behandlas.

Många kvinnor föder sina barn på sjukhuset men en alltför stor andel kommer sent med förlossningskomplikationer som följd

Flera studentgrupper och AT läkare får undervisning som de är nöjda med.

Sjukhuset kämpar med sin ekonomi. Nybyggen har kostat mycket. Trots det såg vi ingen brist på viktiga mediciner eller annan utrustning.

De ständiga elavbrotten innebär att sjukhusets generatorer går mycket.  Reservkapaciteten är låg. Ytterligare en generator behövs!

Nkinga kan erbjuda svenska läkarstudenter goda förhållanden för att göra små forskningsarbeten

Nkingas vänner har en viktig uppgift att förmedla pengar för vård av fattiga, möjliggöra nödvändiga renoveringar, subventionera förlossningar och satsa på utbildning av nyckelpersoner.

Genom AB Skynkets brickförsäljning kommer det stora belopp till Nkingas vänner. Under vår tid i Tanzania köpte jag (Britt) mycket tyger till kommande brickproduktion. Vi tar med ny inspiration hem för att fortsätta med brickprojektet när vi nu åter sett behoven särskilt på barnavdelningen  och på förlossningsavdelningen. En mkt fin barnintensivavdelning är nu i bruk tack vara bidrag från bl.a. brickprojektet men den gamla barnavdelningen är mycket sliten.

Tygköp

Britt och Bo-Erik Malmvall

Lämna ett svar

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>